Kayıtlar

Mart, 2010 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Foucault sarkacı

Resim
Foucault Sarkacı, adını Fransız fizikçiLéon Foucault'dan alan, ilk defa deneysel olarak Dünya'nın kendi ekseni çevresinde döndüğünü kanıtlayan sarkaç düzeneğidir.
Bir sarkacın asılma noktası değiştiği halde salınımı değişmediğini gözleyen Foucault, yeterince büyük bir sarkaç harekete geçirildiğinde, bunun salınım düzeninin değişmeyeceğini, fakat yerin, yani Dünya'nın hareket edeceği kuramını geliştirmiştir. Eğer Dünya dönüyorsa, Dünya ile birlikte sarkacı izleyen gözlemciler de dönecekler, buna karşın sarkacın salınım düzlemi hareketsiz kalacaktı. Bu nedenle sarkacın salınım düzlemi gözlemcilere göre yavaşça hareket ediyor gibi görünecekti. Gerçekte ise, gözlemcilerin dolaysız bir yolla izlemiş oldukları olay, Dünya'nın kendi etrafında dönmesinin bir sonucuydu. Düşünceleri ile toplumda büyük bir ilgi uyandıran Foucault'ya imparator III. Napolyon, deneyini Paris'teki büyük kubbeli Panthéon binasında yapmasına izin vermiştir. Foucault, kubbenin ortasına 67 metrelik…

Albert Einstein

Albert Einstein(14 Mart1879-18 Nisan1955) ,Yahudiasıllı Almanteorik fizikçi. 20. yüzyılınen önemlikuramsalfizikçisiolarak nitelenenAlbert Einstein,Görelilik kuramını(diğer adları ile İzafiyet Teorisi ya da Rölativite Kuramı) geliştirmiş,kuantum mekaniği,istatistiksel mekanikvekozmolojidallarına önemli katkılar sağlamıştır. Kuramsal fiziğine katkılarından vefotoelektrik etkiolayına getirdiği açıklamadan dolayı1921Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülmüştür. (Nobel Ödülü'nün ve Nobel Komitesi'nin o zamanki ilkeleri doğrultusunda, bugün en önemli katkısı olarak nitelendirilenGörelilik kuramıfazla kuramsal bulunmuş ve ödülde açıkça söz konusu edilmemiştir.) Einstein1879yılındaGüney Almanya’nınUlmkentinde dünyaya geldi. Babası küçük birelektrokimyafabrikasının sahibi; annesi ise, klasik müziğe meraklı, eğitimli bir ev hanımıydı. Konuşmaya geç başlaması ve içine kapanık b